Firemní hodnoty

PROFESIONALITA

Svět je rychlý a bussiness ještě rychlejší. Úspěch firmy proto závisí na jejím profesionálním jednání. U něj nesmí chybět budování vztahů a férové otevřené jednání uvnitř i navenek společnosti, ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec i firma-zákazník.

 

STABILITA

Pevnost stromu v bouři a větru zajistí jeho kořeny. Musí být proto hluboké a pevné. Kořeny společnosti HP Tronic se proto opírají o lidskost, otevřenou komunikaci, férovost a slušnost. Opírají se o lidi, kteří vědí, co dělají. Opírají se o loajalitu, zkušenosti i radost z dobře odvedené práce.

 

INOVACE

Život znamená pohyb, a to nepochybně platí také ve světe obchodu. Proto je nutné neustále hledat nové cesty, řešení a nápady nutné pro úspěch celé skupiny. Sledování trendů, vystoupení z komfortní zóny, pokusy, a někdy i omyly, vedou k neustálému zlepšení a současnému i budoucímu úspěchu.

 

TRANSPARENTNOST

Abychom postavili dům, musíme znát postup, jakým se staví a materiál, který použijeme. Totéž platí u zdravé firmy. Abychom ji porozuměli, musíme znát a pečlivě vybírat lidi, kteří ji tvoří anebo se mají stát její součástí, a taky procesy, které ve firmě funguji či někdy taky nefungují. A pak je zlepšovat. Lidem pomáhat vzdělávat se, učit se a zlepšovat, procesy zase vylepšovat, zdokonalovat a nebát se je měnit, pokud je to potřeba. Dělat věci jasně, srozumitelně a otevřeně.

 

RODINA

Zdravá firma pečuje o své zaměstnance stejně, jako o sebe pečují členové rodiny. Staví na slušnosti, upřímném jednání a důvěře. Počítá s otevřeností a transparentností a své zaměstnance podepře i v těžkých či nezvyklých životních situacích. Naslouchá a podporuje rodiče s malými dětmi, zaměstnance se zdravotními komplikacemi, podporuje flexibilní úvazky či upravuje pracovní dobu. Všímá si a oceňuje práci navíc, upřímnou snahu o zlepšení a seberealizaci. Žije jako jedna velká rodina.