Souhlasím, aby mi dali vědět z firmy HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO: 49973053, Prštné-Kútiky 637, Zlín, když pro mě budou mít i jinou vhodnou pozici

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO: 49973053, Prštné-Kútiky 637, Zlín nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.